Røg

Hvorfor blæser I røg ned til de stakkels små, søde bier?

Det er der en mærkelig forklaring på.

Bier lever oprindelig i skove. Af og til opstår der ild i en urskov, når den passer sig selv. Så gælder det om at beskytte sig, hvis man er et lille insekt med tynde vinger. Men hvordan?

Skal man vælge at flyve væk og prøve at komme væk fra ilden?

Nej. Bierne vælger også her den kollektive løsning: De fylder sig hver især med honning fra lageret og trykker sig sammen for at beskytte sig selv og yngelen bedst muligt. På den måde er der størst mulig chance for, at deres gener føres videre – so oder so.

Det er instinktet fra urskoven, vi biavlere kalder frem, når vi blæser en smule røg hen til bierne – i grunden ikke så meget, bare lige så alle har lugtet “faren”. For instinktivt søger bierne ned imellem tavlerne i stedet for at flyve op. På den måde undgår vi, at få en masse bier i hovedet, mens vi arbejder i stadet.

En bi, der har fyldt sig med honning, har for øvrigt også svært ved at krumme sig sammen. Det skal den for at stikke.

Så derfor.