Ærgerligt

Alle vores udgifter stiger vildt for tiden: Kørsel, voksafsmeltning, emballage, materiel.

Selve honningen henter bierne ganske gratis i blomsterne – kun på det punkt er omkostningerne ikke steget i 2022.

Og nok er biavlen kun en hobby. Men alt for stort underskud må den helst ikke give. Derfor nye priser, som er fælles for fast honning i glas og flydende i flasker.:

1 stk. 39 kr.

3 stk. 110 kr.

Se også om forsendelse her.