Bio-diversitet og værdier

Vi kan importere honning, men vi kan ikke importere bestøvning.

Desværre sælges mængder af billigt stads fra udlandet. Meget af det, der kaldes honning, er tilmed forfalsket med sukkersirup fra fabrikker i blandt andet Kina.

Honningbierne er ellers af stor betydning for planter – både i natur og landbrug. Bierne medvirker til bestøvning af et meget stort antal plantearter. Honningbiernes arbejde er helt afgørende for bevarelsen af bio-diversiteten.

Den økonomiske værdi af honningbiernes arbejde i Danmark er forsøgt belyst flere gange.

Ifølge beregninger fra Danmarks Jordbrugsforskning under Aarhus Universitet andrager værdien alene i landbruget og i frugt- og bæravlen omkring 1 milliard kroner årlig eller mere. Hertil kommer værdien af den bestøvning, bierne udfører i haver og ikke mindst i naturen.

EU-Kommissionen har også forsøgt at beregne værdien. Den kommer frem til værdier, som for Danmark alene udgør 1,8-3,0 milliard kroner årligt.

Værdien af den bestøvning, som bierne udfører, er dermed langt højere end værdien af den honning som produceres. Værdien af honningproduktionen udgør ca. 60 millioner kr. årligt.

Småt og godt

Såfremt man ønsker at sikre bier til at bestøve afgrøder og natur, skal man sikre, at der er gode betingelser for såvel fritidsbiavleren som for erhvervsbiavleren. Erhvervsbiavleren har typisk et stort antal bifamilier, som kan flyttes til bestøvning af frø- og frugtafgrøder. De løser derved en meget vigtig opgave. Men normalt vil erhvervsbiavleren flytte bierne hen, hvor han sikrer den højeste honningproduktion, fordi det er afgørende for hans økonomi.

Derved sikres bestøvningen i de områder, hvor der er stor konkurrence om bestøverne. Men der vil være en tendens til en fragmenteret fordeling af bierne, med risiko for mangel på bestøvere i andre områder. Fritidsbiavleren er også derfor vigtige, for at sikre en udbredt og fladedækkende bestøvning. De har typisk bierne placeret fast tæt på hjemmet eller i naturområder i mindre bigårde.

Forskellighed

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj bio-diversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter.

Uden bestøvning vil et stort antal planter ikke sætte frø, med risiko for at uddø. Honningbier er blandt de bestøvere, som medvirker til bestøvning af det største antal forskellige plantearter. Honningbierne er derved med til at sikre diversiteten i plantesamfund. Men mange dyr er knyttet til specielle planter.

Såfremt disse planter forsvinder, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Ingen biavlere – ingen honningbier i Danmark

Honningbierne levede tidligere naturligt i Danmark i hule træer og andre hulheder. De er, siden mennesket kom til, blevet udnyttet til produktion af honning. Men de er aldrig rigtigt blevet tæmmet.

I 1984 kom varroa-miden til Danmark. Det betyder, at honningbier ikke længere kan klare sig i den danske natur uden menneskets hjælp. Antallet af honningbier er derfor reduceret kraftigt siden 1984, fordi vilde honningbifamilier ikke længere kan overleve.

Kilde: Let omskrevet tekst udarbejdet af brancheforening.