Flere slags – lidt om forskelle

honningtyper-400-px

Én sommer – tre slags honning. Klik for at se mere.

Her ses tre vidt forskellige slags honning. Alle fra den samme sæson.

Resultatet skyldes ene og alene forskellen i, hvad bierne har hentet hjem i forskellige perioder i løbet af forår, højsommer og sensommer.

“Honning fra Borum” stammer fra en landsby, hvor der er rig adgang til næsten alt: Blomstrende haver, levende hegn, åbne marker og lidt skov.

Honning fra True Skov (True Honey) kommer fra vores filial-bigård i True Skov, den nye statsskov ved Århus.

Mælkebøtterne blomstrer fra cirka 1. maj. Så går det løs med det første store træk, som vi siger: Frugttræer, ahorn, raps, tjørn, hæg og meget andet.

Derefter bliver der i mange år en lille pause, indtil nektaren dannes i en broget buket af sommerblomster fra omkring sankthans. Det er sommerhonning. Hvis juli bliver varm døgnet rundt – og kun da – giver de mange fine hvidkløver-blomster også et stort bidrag til sommerhonningen.

Enhver, der har prøvet at stå under et stort, blomstrende lindetræ i juli, ved, at herfra henter bierne også en masse nektar til sommerhonning. Træet kan virke helt levende, når det rigtig går løs. Sommerhonning kan ofte holde sig flydende i lang tid.

Også den mørke sensommer-honning kan i visse år holde sig flydende. Den stammer fra blandt andet gederams og stenkløver.

Hver især har de en distinkt forskellig smag.

Lynghonning? Beklager. Findes ikke i Østjylland. Eller rettere: Lyngen i Østjylland står på en for næringsrig jord, så der ikke dannes nektar af betydning.

Nogle biavlere er dog så flittige, at de orker at køre bistader til karrige klitheder i Thy og lignende steder, hvor bierne så skal røgtes i løbet af august måned. Vi gør ikke.