Økologi

Dette mærke må vi ikke bruge. En underlig regel.

Økologi handler om de naturlige biologiske sammenhænge. Bierne og menneskene har altid levet i et gensidigt afhængighedsforhold. En symbiose hvor de to parter gensidigt hjælper hinanden. Vi sørger for vinterfoder og tag over hovedet. De leverer bestøvning af blomster og afgrøder – og selvfølgelig honning.

Er honningen fra Peters Biavl økologisk?

Ja, absolut. I hvert fald bliver giftindholdet tjekket systematisk på mikro-niveau af nogle ganske små og følsomme, levende væsener: bierne.

Vagtbierne ved flyvebrættet reagerer hurtigt og hårdt, hvis en af trækbierne kommer hjem og er påvirket af noget mærkeligt. For eksempel et pesticid, som ved uheld eller mangel på omtanke er landet i en blomst. Den uheldige trækbi bliver simpelthen smidt ud og går til grunde. Pesticidet kommer altså ikke i honningen.

(Med de effektive syntetiske pyretroider, som landbruget anvender, er det dog mest sandsynligt, at bien slet ikke når hjem, skulle den blive ramt. Den dør i marken. Så kommer pesticidet heller ikke i honningen).

Men statskontrolleret økologisk? Næ, mærkeligt nok ikke. Med den eksisterende lovgivning om Ø-mærket kræver EU og den slags nemlig, at bierne udelukkende kan flyve til områder, hvor der på 95% aldrig sprøjtes eller bruges kunstgødning.

I Danmark findes et sådant område næsten ikke. På gode dage flyver en bi nemlig rask væk to-tre kilometer væk.

Økologisk honning i butikkerne er som regel importeret fra lande uden for EU, blandt andet Latinamerika og New Zealand. Altså den modsatte side af jordkloden.

Hvor økologisk er den trafik lige?

Og har vi tillid til producenterne?