Sort på hvidt: Kvalitet

Flydende sommerhonning er velegnet til mange formål i køkkenet.

Så har Peters Biavl fået et blåt stempel endnu en gang.

Vi indsendte en flaske flydende sommerhonning til analyse. Laboratoriets svar er absolut tilfredsstillende. Læs selv med her:

Resultater

Vandindholdet overholder honningbekendtgørelsens grænse (max. 20 % vand) og Danmarks Biavlerforenings kvalitetskrav (max. 18,5 % vand). Vandindholdet er dermed så lavt, at honningen bør have en god holdbarhed.

Honningen har et glukoseindhold, der indikerer, at den før eller siden vil krystallisere, men dog ikke så højt, at den nødvendigvis vil krystallisere hurtigt.

Ifølge ledningsevnen er honningen en blandet blomsterhonning.

Diastase-aktiviteten (DN) overholder honningbekendtgørelsens bestemmelser (DN > 8) og Danmarks Biavlerforenings kvalitetskrav (DN > 15). Det indikerer, at honningen ikke har været unødigt opvarmet eller dårligt opbevaret, men har bevaret et godt enzymniveau.

HMF-indholdet er lavt og lever op til honningbekendtgørelsens grænse (max. 40 mg/kg) og Danmarks Biavlerforenings kvalitetskrav (max. 15 mg/kg). Der er ikke tegn på, at honningen har været udsat for unødig opvarmning eller længere tids oplagring (HMF-indholdet stiger med tiden).

Kvalitetsmærke

Honningen er honningtypisk i smag, duft og udseende.

Honningen opfylder alle krav til Danmarks Biavlerforenings kvalitetsmærke, der kan rekvireres gennem bishoppen med reference til denne analyse.

Vandindhold17.4%
Vandaktivitet0.590
Fruktose35.7%
Glukose33.1%
Fruktose-Glukose-forhold1.08
Diastase48.1
HMF<2mg/kg
Ledningsevne0.418mS/cm
pH3.5

Analysen er udført på Danmarks Biavlerforenings laboratorium.