Bisværm i haven

Hvert år sker det. En stemme i telefonen:
bisvaerm 330 px

“Øøøh, er det jer, der har forstand på bier? Der sidder en hel sværm i min have. Det lød som en helikopter, da de kom. Vi tør slet ikke at gå derud..”

Bisværme kommer især i maj og juni måned. De er bisamfundets naturlige måde at dele sig på. Den gamle dronning og nogle tusinde bier flyver ud og begynder forfra et nyt sted.

Bierne er faldet til ro. Pigen syntes, at de lige skulle aes lidt. Foto: Kristian Kolding.

Sværmen tilhører den, der først ser den. En lovbestemmelse der gælder fuldstændig uændret fra Christian V’s Danske Lov fra 1683 (se selv kap. 9, §6)

Men de færreste bliver nu glade for at opdage, at der sidder en bisværm i hækken eller under sædet på cyklen.

Hvad gør du? Ring 2068 8084 eller mail, hvis du tør vente. Så vidt det overhovedet er muligt, henter jeg din bisværm gratis i området mellem Silkeborg, Skanderborg, Randers og Århus.

Sådan ser det ud, når den erfarne biavler får en sværm til at myldre ind i en halmkube. Derefter kan den transporteres til sit nye hjem og genhuses.