Dejlig forårshonning 2012

Skrælning.

Skrælning før slyngning.

Så er den der – forårshonningen fra blomsterne Borum såvel som fra True Skov.

Vi slyngede i år store mængder af den tidlige, lyse, milde honning 13. juni. Nu står de lækre dråber og samler sig lidt. 20. juni var honningen fra Borum tappet og smøreklar, nogle dage senere fulgte den fra True.

Kastanje og raps

Og hvad består forårshonningen så af?

Ren nektar uden nogen form for forringelser. Bierne startede aktiviteten i de allertidligste småblomster som vintergæk og erantis, fortsatte med blandt andet pil og følfod og kastede sig så energisk over mælkebøtternes store, gule flader.

Senere fulgte naturligvis rapsmarkerne, de store blomster på hestekastanje, hvidtjørne-hegnene og frugttræerne i Borum.

Ahorn og kirsebærblomst

I True Skov er der naturligvis hverken raps eller æbletræer. Heller ikke store kastanjetræer for den sags skyld. Alligevel står udbyttet ikke tilbage for hver af de bifamilier, der overlevede den hårde vinter og eftervirkningerne af den våde sommer 2011.

Vi gætter på, at nektar fra ahorn og fra de kridhvide træer med fuglekirsebær, hæg og andre af skovens mange blomstrende træer udgør et stort indslag i forårshonningen fra True.