Hvad er det, der kwålmer?

I røgpusteren skal man putte noget, der ryger med en tæt røg, som er nogenlunde let at holde i gang, og som lugter rimeligt for bierne og for biavleren.00001324.000000

Vi bruger blandt andet stumper af gamle jutesække og nogle særlige pinde af presset savsmuld. Man kan også bruge stilke af tobaksblade.

Kommer der røgsmag i honningen?

Overhovedet ikke. Bierne blæser røgen væk, så hurtigt de kan. Det er forbavsende hurtigt, når tusindvis af små vinger arbejder sammen.

Det er de gode til, altså samarbejde.