Frost intet problem

Der sker intet ved, at honning udsættes for nogle graders frost.

BRRR. Pludselig blev der meget koldt med adskillige frostgrader her i det indre Jylland.

Men intet problem. Honning tåler en hel del frost. Kvalitetshonning indeholder næsten intet vand, så den ændrer sig ikke ved de skiftende temperaturer – så længe der bare ikke bliver alt for varm, hvad der vist ikke er nogen risiko for foreløbig.

Værre er det med æggene, som vi af og til sælger sammesteds. Men det er heldigvis fritgående æg. Så ved vedvarende frostvejr går de bare indenfor.