Godt nyt fra virkeligheden :-)

Bien har allerede fået anbragt nogle pæne klumper pollen på bagbenene.

Bien har fået anbragt nogle pæne klumper pollen på bagbenene. I maj blomstrer mange vigtige biplanter, og der er godt vejr til at komme på arbejde.

Når man har bier, er det altså svært at bevare pessimismen i disse dage. Du skal i hvert fald ikke tro på det, du hører og ser i medierne og på Fjæset.

Vi undrer os virkelig over de mange historier om, at bierne er truet af udryddelse. Vores honningbier trives glimrende – endda side om side med haveejere og “det onde landbrug”.
Jo, vist blev de da sat tilbage af den elendige sommer sidste år (og i 2016 og i 2015), men det har naturen siden rettet op. Altså ingen bidød.

Det er også mange år siden, at vi har set så mange vilde bier, humlebier og sommerfugle som lige nu i maj 2018.

Havde det været sandt, at bierne her i landet døde, ville det virkelig have været en økologisk katastrofe, men ingen praktiske biavlere ser ud til at kunne bekræfte alarmismen (i hvert fald ikke af dem, der har styr på varroamiderne).

Og honning? Jo, lige nu går det strygende. Blomster overalt. Så med mindre der sker en vejr-katastrofe, er forårshonningen 2018 klar om præcis en måned. Vi glæder os.